top of page

Är du eller någon du känner utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld?

Vi stödjer kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld och förtryck.

Behöver du hjälp?

Kom i kontakt med en jourkvinna. Vi har tystnadslöfte.

Jour

I stödlinjen kan du få stöd och rådgivning. Öppet alla dagar 18-22.

Skyddat boende

Kvinnojouren lillasyster erbjuder akut skyddat boende för kvinnor och medföljande barn som upplever våld och hot i sitt eget hem.

Stöd oss

För att stötta kvinnojouren lillasyster kan du bli medlem, skänka en gåva eller vara med och engagera dig ideellt.​
Stöd oss

Stöd oss

Skänk en gåva

Swisha valfritt belopp till 1236004410.​

Bli medlem

Swisha 100 kr till 1236004410 och märk swishen med personnr + medlem.​

Engagera dig

Vill du bli jourkvinna? Mejla oss så kontaktar vi dig.​

Vad gör en jourkvinna?

Vad gör en jourkvinna?

En jourkvinna kan ge samtalsstöd och råd och kan också följa med som stödperson vid besök hos till exempel polis, advokat och socialtjänst. Det kan även handla om att lyssna på kvinnors berättelser, gå promenader, fika tillsammans, följa med och handla/läkarbesök osv.

Vad är våld?

”Mäns våld mot kvinnor innefattar varje handling riktad mot kvinnor eller tjejer på grund av deras kön som resulterar i psykisk, fysisk, sexuell, ekonomisk eller materiell skada eller lidande – vare sig det sker i det privata eller offentliga rummet. I begreppet ingår hot om sådana handlingar, tvång eller trakasserier och handlingar som gör att kvinnan eller tjejen agerar mot sin vilja eller att hon avstår från att göra det hon vill. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av patriarkatet.” (www.roks.se, 2020) 

Vad är våld?

Olika typer av våld

Psykiskt våld

Det psykiska våldet handlar om att direkt eller indirekt, hota eller skrämma någon. Det innefattar också att verbala kränkningar, isolering eller utövande av emotionell utpressning. Den emotionella utpressningen kan innebära hot om att ta livet av sig om kvinnan lämnar honom eller hot om att avslöja hennes privata hemligheter. Psykiskt våld handlar även om ett ignorerande, nedsättande eller förödmjukande beteende. Det kan finnas relationer där det finns psykiskt våld, utan att det förekommer fysiskt våld. Däremot finns det alltid psykiskt våld där det förekommer fysiskt våld. 

Fysiskt våld

Det fysiska våldet är varje form av fysisk handling som skadar eller kontrollerar en annan människa. Det innebär att det inte enbart handlar om så tydligt grovt våld att det ger upphov till skador som kräver sjukvård, utan det handlar även om varje fysisk kontakt vars avsikt är att skrämma eller kontrollera kvinnan. Det kan handla om att knuffas, hålla fast och hindra kvinnan från att röra sig, låsa in kvinnan i ett rum eller inte släppa in henne i hemmet. Det kan också innebära att dra kvinnan i håret, bita, örfila eller skaka henne. Våldet är sällan slumpartat och kaotiskt, utan snarare målinriktat och funktionellt. Detta genom att våldet riktas mot kroppsdelar där det inte lämnar synliga spår, eller mot könsorganen som är särskilt kränkande och nedbrytande. 

Sexuellt våld

Det sexuella våldet innefattar inte endast våldtäkt, utan kan också innebära att mannen tvingar kvinnan att titta på porr, eller att onanera. Det kan också innebära att mannen vill ha sex efter att ha misshandlat kvinnan, vilket innebär en ytterligare rädsla för att säga nej. Sexuellt våld innefattar också önskade beröringar, påtvingade sexuella handlingar som skapar smärta eller som känns onaturliga. 

Ekonomiskt våld

Det ekonomiska våldet innebär att mannen helt eller delvis kontrollerar kvinnans och/eller den gemensamma ekonomin. Genom att göra detta så blir kvinnan helt beroende av mannen och mister sin självständighet. Ekonomiskt våld kan också innebära att mannen inte tillåter kvinnan att ha egna pengar eller att han ser till att kvinnan står för hans lån om han har skulder hos Kronofogden. Det kan också innebära att kvinnan tvingas skriva på avtal och/eller stå på abonnemang som egentligen tillhör honom. 

Materiellt våld

Det materiella våldet innefattar våld som går ut över döda ting, till exempel att kasta saker, förstöra eller slå sönder saker. Oftast är dessa saker som har stor betydelse för kvinnan som blir utsatta. Det handlar också om att slå i dörrar eller väggar, eller slå sönder saker på ett som är skrämmande eller kränkande. 

Latent våld. Det latenta våldet innebär att våldet ständigt i närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som har blivit utsatt för våld i nära relation lever i en ständig rädsla och beredskap, då risken för nytt våld skapar ett anpassat beteende hos den utsatte, allt för att undvika våldet.  

Aktuellt

Förnya ditt medlemsskap!

Förnya ditt medlemskap eller bli ny medlem för 2024.

Swisha 100 kr till 1236004410 eller betala till vårt bankgiro 5791-4517 och märk betalningen med ditt personnummer + medlem.​

För inbjudan till medlemsmöten och aktiviteter, skicka även ett mail till kvinnojourenlillasyster@gmail.com 

Medlemskapet medför inga förpliktelser. Du väljer själv om och i sådana fall hur du vill engagera dig.

Kontakt

Har du frågor?

Vill du veta mer om vad en jourkvinna gör, vara med och engagera dig och styra event, hålla i utbildning, skänka saker till vårt skyddade boende eller något annat? Kontakta oss via mail!

Skriv ditt meddelande här eller maila kvinnojourenlillasyster@gmail.com

Tack för att du skickar in!

Kontakta oss

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page